Typ N01 je Profil s nepriehladnými lamelami ukladanými na šírku s upraviteľnou výškou prekrytia!

Typ N02 je Profil s nepriehladnými lamelami ukladanými na výšku!